Værdigrundlag

Gromas vil være kendt som en professionel sparringspartner, der gerne rådgiver i produktudviklingsfasen som den effektive problemløser af produktionstekniske spørgsmål og i produktionsfasen som en sikker leverandør.


Fleksibilitet

Vi vil opnå kundernes anerkendelse for evnen til at være en effektiv samarbejdspartner med et bredt udbud af fremstillingsprocesser, så vi imødekommer kundernes ønsker og krav til fleksibilitet.

Specielle krav

Vi tilstræber at kunne håndtere specielle krav til fleksibilitet, leveringstid, kvalitet og materialevalg og vil løbende udvikle produktionsapparatet med dette for øje.

Samarbejde

Vi vil opnå kundernes anerkendelse for evnen til at være en effektiv samarbejdspartner og derigennem bidrage væsentligt til deres konkurrenceevne og indtjeningsmuligheder.

Troværdighed

Det er vores målsætning, at kunderne skal opleve Gromas som en pålidelig, fleksibel og troværdig leverandør, der lever op til indgåede aftaler således, at de aftalte produkter leveres til rette tid, på det aftalte sted og i den rette mængde.

Nøgleord for samarbejdet med Gromas:

  • Høj kvalitet & Etik

  • Fokus på opgaven

  • Gensidig respekt

  • Troværdighed

  • Pålidelighed

  • Samarbejde