Miljøpolitik

Gromas er en miljøbevidst virksomhed, der vil beskytte miljøet og naturen, på bedst mulige måde.

 Gromas vil:

 • spare på naturens ressourcer og tilstræbe at vores virksomhed belaster miljøet mindst muligt.
 • løbende afsøge ny viden og teknologi, som sikrer øget miljøbeskyttelse.
 • iværksætte initiativer og bruge produkter, der sparer på energi og vand.
 • informere medarbejderne om, hvordan de passer på miljøet.
 • sikre en høj grad af genanvendelse og minimering af spild.
 • tilskynde at vores leverandører miljømæssigt lever op til vores niveau. 

Miljømålsætning

Med udgangspunkt i miljøpolitikken har Gromas fastsat de overordnede miljømålsætninger, med fokus på at belaste miljø og natur mindst muligt, samt løbende at forbedre miljøindsatsen.

Gromas vil forpligtige sig til:

 • at efterleve kravene i ISO 14001, miljø lovkrav og andre miljøkrav fra f.eks. kunder.
 • at sortere spåner og restmateriale bedst muligt, således størst mulig genanvendelse opnås.
 • at optimere vores processer, således der bruges mindst mulig energi på fremstillingen af emnerne.
 • at foretage løbende forbedringer på afvigelser, reducere vores kassationer, således der ikke bruges unødig mere energi på at fremstille erstatningsemner.
 • at kordinere vores interne kørsel, således der bruges mindst muligt brændstof.
 • at så vidt det er muligt, anvende underleverandører, der er miljøcertificerede, miljøgodkendt eller som minimum har en miljøpolitik.