Miljø

Gromas Maskinfabrik A/S vil kontinuerligt arbejde med optimering af interne arbejdsprocesser for at skabe et godt internt arbejdsmiljø, og for at reducere påvirkningerne på det eksterne miljø.


Gromas Maskinfabrik A/S har siden 2012 været certificeret efter DS/EN ISO 14001 og arbejder efter nedenstående miljøpolitikker.

Miljøpolitik

  • Ansatte ved Gromas Maskinfabrik A/S er uddannede til at handle i overensstemmelse med virksomhedens miljømålsætninger.

Miljømålsætning

  • Målsætning for miljøet er, at energi skal anvendes så effektivt som muligt, udslip til luft og vand skal begrænses mest muligt, og forurening skal i ethvert henseende forebygges.
  • Gromas Maskinfabrik A/S vil være certificeret efter DS/EN ISO 14001 og vil overholde relevant miljølovgivning og myndighedskrav.