Kvalitet

Gromas Maskinfabrik A/S har siden februar 2005 været certificeret efter DS/EN ISO 9001 og har defineret høj kvalitet, som leverancer der tilfredsstiller kundens forventninger med hensyn til kvalitet, leveringstid og pris.


Dette bliver realiseret gennem en kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning, der er formuleret som følgende:

Kvalitetspolitik

  • Tilstræbe en stigende kundetilfredshed målt på de væsentligste parametre i samarbejdet med den enkelte kunde.
  • Sikre at organisationen kender og lever op til de fastsatte mål og politikker.
  • Behandle afvigelser systematisk, effektivt og dokumenteret, for derigennem at lære af afvigelser og derved forebygge gentagelser.

Kvalitetsmålsætning

  • Gromas definerer høj kvalitet som leverancer, der tilfredsstiller kundens forventninger, og vil derfor holde en tæt og regelmæssig kontakt med kunder og derigennem holde sig orienteret om kundens opfattelse af virksomheden.
  • Gromas vil være certificeret efter DS/EN ISO 9001 og udvikle og vedligeholde vores kvalitetsledelsessystem, der som minimum er i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 samt relevante myndigheds- og kundekrav.