certifikat

Miljø

Gromas Maskinfabrik A/S vil kontinuerligt arbejde med optimering af interne arbejdsprocesser for at skabe et godt internt arbejdsmiljø, og for at reducere påvirkningerne på det eksterne miljø.

Gromas Maskinfabrik A/S har siden 2012 været certificeret efter DS/EN ISO 14001 og arbejder efter nedenstående miljøpolitikker.

Miljøpolitik

  • Ansatte ved Gromas Maskinfabrik A/S er uddannede til at handle i overensstemmelse med virksomhedens miljømålsætninger.
  • Gromas Maskinfabrik A/S vil arbejde mod en koordinering af transport af råmaterialer til virksomheden, med det formål at reducere både støjgener og miljøforurening ved mange transport.

Miljømålsætning

Målsætning for miljøet er, at energi skal anvendes så effektivt som muligt, udslip til luft og vand skal begrænses mest muligt, og forurening skal i ethvert henseende forebygges.

Gromas Maskinfabrik A/S vil være certificeret efter DS/EN ISO 14001 og vil overholde relevant miljølovgivning og myndighedskrav.