Miljø

Gromas arbejder kontinuerligt med optimering af vores processer, således vi sikrer en minimal miljøpåvirkning og det bedst mulige arbejdsmiljø!

ISO 14001

I tillæg til gældende lovkrav og tilsynsordninger, har Gromas Maskinfabrik A/S valgt at lade Dansk standard auditere miljøledelsessystemet, således vi kan sikre vores kunder, en certificeret og miljøbevidst samarbejdspartner der til stadighed lever op til de nyeste standarder og krav.

ISO 18001

Gromas ledelsessystem er bygget op omkring kravene i ISO18001 Arbejdsmiljø Standarden, og vi samarbejder med Arbejdstilsynet, som har tildelt Gromas den “Grønne Smiley”, for den ekstraordinære indsats Gromas gør, for at sikre et godt arbejdsmiljø og for at værne om sikkerheden hos medarbejderne.

Kvalitets og Miljøledelsessystemet

Der bliver vedligeholdt rutiner, der sammenholder de realiserede resultater med de fastsatte mål, og organisationen arbejder kontinuerligt og systematisk med såvel interne som eksterne forbedringer for at nå disse mål. Dette sikrer tidssvarende processer, løbende forbedringer og samspil med vores kunder og leverandører, således virksomhedens påvirkninger er mest muligt til gavn for mennesker og miljø..

Alle medarbejdere inddrages og bidrager aktivt i miljøarbejdet, således vi til stadighed skaber rammer, der fremmer trivsel, velvære og effektivitet!

Download certifikater og miljøpolitikker her:

pdf-iconDS/EN ISO 9001:2008 Certifikat

pdf-iconDS/EN ISO 14001:2004 Certifikat

 pdf-iconDen grønne smiley

 pdf-iconVisioner & Politik