Kvalitet

Kvalitetspolitik

Gromas Maskinfabrik A/S har siden februar 2005 været certificeret efter DS/EN ISO 9001.

Gromas Maskinfabrik A/S definerer høj kvalitet som leverancer, der tilfredsstiller kundens forventninger, og vil derfor holde en tæt og regelmæssig kontakt og dermed holde sig orienteret, om kundens opfattelse af virksomheden.

 

Kvalitetsmål

Gromas Maskinfabrik A/S vil sætte mål for et kvalitetsniveau, som er realistisk og opnåeligt, men som løbende vil kræve forbedringer.

Der vil blive vedligeholdt rutiner, der vil måle realiserede resultater mod de fastsatte mål, og organisationen vil arbejde kontinuerligt og systematisk med kvalitetsforbedringer for at nå disse mål.

 

Kvalitetsmålsætning

Vores målsætning for kvaliteten af de leverede emner til vores kunder er i alt enkelthed: ingen fejl og levering til tiden:

 

  • sikre at ansvar for alle opgaver er defineret og placeret og, at medarbejderne er kvalificererede og i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at varetage dette ansvar.

  • udvikle og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der er i fuld overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 samt relevante myndigheds- og kundekrav.

  • sikre at organisationen kender og lever op til de fastsatte mål og politikker.

  • sikre et planlagt produktionsforløb, hvor den enkelte operatør systematisk og effektivt kontrollerer eget arbejde.

  • behandle afvigelser systematisk, effektivt og dokumenteret for derigennem at lære af afvigelser og derved forebygge gentagelser.

  • udvikle og tilpasse medarbejdernes kvalifikationer efter virksomhedens behov gennem målrettet uddannelse.